Giải bài 3 Trang 50 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 50 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu.

Đề bài 3 Trang 50 SGK Sinh học 8:

Trong gia đình em có những ai đã từng được xét nghiệm máu và có nhóm máu gì? Thử thiết lập sơ đồ quan hệ cho và nhận máu của các nhân đó.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 50 SGK Sinh học lớp 8:

– Trong gia đình em thì em đã từng được xét nghiệm máu với nhóm máu O.

– Nhóm máu O sẽ cho được những người có nhóm máu O, A, B, AB và chỉ nhận được máu từ những người có nhóm máu O.

BAIVIET.COM