Giải bài 3 Trang 50 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 50 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

Đề bài 3 Trang 50 SGK Sinh học 10:

Tại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?

Lời giải câu 3 Trang 50 SGK Sinh học lớp 10:

– Rau sau khi được thu hoạch một thời gian ngắn, lượng nước bên trong các tế bào sẽ dần bị mất đi do quá trình thoát hơi nước.

– Khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi lên, không bị héo

(BAIVIET.COM)