Giải bài 3 Trang 50 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 3 Trang 50 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 13: Phản ứng hóa học.

Đề bài 3 Trang 50 SGK Hóa học lớp 8:

Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy (xem lại bài tập 3, bài 12). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này.

Lời giải câu 3 Trang 50 SGK Hóa học lớp 8:

Phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy:

Parafin + Oxi → Cacbon đioxit + Nước

Chất phản ứng: parafin và khí oxi

Sản phẩm: nước và khí cacbon đioxit

(BAIVIET.COM)