Giải bài 3 Trang 5 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 3 Trang 5 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức.

Đề bài 3 Trang 5 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tìm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30;

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15.

Lời giải câu 3 Trang 5 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 3 Trang 5 SGK Toan 8 – Tap 1 – Loi giai

(BAIVIET.COM)