Giải bài 3 Trang 49 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 3 Trang 49 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 3: Hàm số bậc hai.

Đề bài 3 Trang 49 SGK Toán Đại số lớp 10:

Xác định parabol y = ax² + bx + 2, biết rằng parabol đó:

a) Đi qua hai điểm M(1; 5) và N(-2; 8);

b) Đi qua hai điểm A(3; -4) và có trục đối xứng là x = -3/2;

c) Có đỉnh là I(2; -2);

d) Đi qua điểm B(-1; 6) và tung độ của đỉnh là -1/4.

Lời giải câu 3 Trang 49 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 3 Trang 49 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 1

Giai bai 3 Trang 49 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 2

Giai bai 3 Trang 49 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 3

(BAIVIET.COM)