Giải bài 3 Trang 49 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 49 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen.

Đề bài 3 Trang 49 SGK Sinh học 12:

Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là bao nhiêu nhóm gen liên kết?

Lời giải câu 3 Trang 49 SGK Sinh học lớp 12

Các gen liên kết là các gen quy định một tính trạng cùng nằm trên một NST và di truyền cùng nhau.

Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là 4 nhóm gen liên kết.

BAIVIET.COM