Giải bài 3 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á.

Đề bài 3 Trang 49 SGK Lịch sử 10:

Lập bảng tóm tắt các giai đoạn trong sự phát triển của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX?

Lời giải câu 3 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 10:

Thời gianNội dung
Thế kỉ VII – XHình thành các quốc gia phong kiến dân tộc: Vương quốc Cam-pu-chia, Vương quốc của người Môn, người Miến ở hạ lưu sông Mê nam.
Thế kỉ X – XVIIIThời kì phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
Nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIXĐông Nam Á bước vào giai đoạn suy thoái, trở thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây

(BAIVIET.COM)