Giải bài 3 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 15: ADN.

Đề bài 3 Trang 47 SGK Sinh học 9:

Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được biểu hiện ở những điểm nào?

Lời giải câu 3 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9:

Cấu trúc không gian của ADN

– ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song quấn đều quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ.

– Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô tạo thành cặp theo nguyên tắc bổ sung A – T ; G – X và ngược lại .

– Mỗi chu kì xoắn cao 34Å gồm 10 cặp nuclêôtit

– Đường kính vòng xoắn là 20Å.

– Hệ quả của nguyên tắc bổ sung: khi biết trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong mạch này thì suy ra trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong mạch đơn kia.

(BAIVIET.COM)