Giải bài 3 Trang 47 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 47 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.

Đề bài 3 Trang 47 SGK Sinh học 11:

Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ.

Lời giải câu 3 Trang 47 SGK Sinh học lớp 11:

Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong quang hợp. Các nhiệt độ như cực tiểu và cực đại đối với quang hợp tùy thuộc vào đặc điểm sinh thái, xuất xứ, pha sinh trưỏng, phát triển của loài cây. Trong giới hạn nhiệt độ sinh học đối với từng giống, loài cây, pha sinh trưởng và phát triển, cứ tăng nhiệt độ thêm 10 độ thì cường độ quang hợp tăng lên 2 – 2.5 lần.

(BAIVIET.COM)