Giải bài 3 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 3 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa – Phần 1.

Đề bài 3 Trang 46 SGK Lịch sử 7:

Nêu mối quan hệ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Lời giải câu 3 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7:

– Nông nghiệp phát triển mùa màng tươi tốt, thu hoạch được nhiều → đời sống nhân dân ổn định → tạo điều kiện cho thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển.

– Thủ công nghiệp phát triển, hàng hóa ngày càng nhiều và có chất lượng tốt → nhu cầu trao đổi giữa các nước với nhau là điểu tất yếu xảy ra → thủ công nghiệp phát triển tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển.

(BAIVIET.COM)