Giải bài 3 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 3 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật.

Đề bài 3 Trang 46 SGK Công nghệ 11:

Ở mỗi giai đoạn thiết kế thường dùng loại bản vẽ nào?

Lời giải câu 3 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11:

– Giai đoạn hình thành ý tưởng: sử dụng bản vẽ sơ đồ.

– Giai đoạn thu thập thông tin: đọc các bản vẽ liên quan đến thiết kế của sản phẩm, lập các bản vẽ phác thảo.

– Giai đoạn thẩm định: thảo luận về các bản vẽ thiết kế sản phẩm.

– Giai đoạn lập hồ sơ kĩ thuật: lập các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm.

(BAIVIET.COM)