Giải bài 3 Trang 45 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 3 Trang 45 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số.

Đề bài 3 Trang 45 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.

b) Trong hai hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến? Hàm số nào nghịch biến? Vì sao?

Lời giải câu 3 Trang 45 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) – Với hàm số y = 2x

Bảng giá trị:

x01
y = 2x02

Đồ thị hàm số y = 2x đi qua gốc tọa độ và điểm A( 1;2)

– Với hàm số y = -2x

Bảng giá trị:

x01
y = -2x0-2

Đồ thị hàm số y = -2x đi qua gốc tọa độ và điểm B( 1; – 2)

giai bai 3 trang 45 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)