Giải bài 3 Trang 45 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 3 Trang 45 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất.

Đề bài 3 Trang 45 SGK Địa lí 6:

Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào?

Lời giải câu 3 Trang 45 SGK Địa lí lớp 6:

Núi già và núi trẻ khác nhau ở:

– Thời gian hình thành: Núi già được hình thành hàng trăm triệu năm, núi trẻ mới được hình thành vài chục triệu năm.

– Núi trẻ hiện còn tiếp tục được nâng cao, núi già có xu hướng hạ thấp.

– Hình dạng, đỉnh, sườn và thung lũng:

+ Núi già thường có đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.

+ Núi trẻ thường có đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu.

(BAIVIET.COM)