Giải bài 3 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung.

Đề bài 3 Trang 45 SGK Công nghệ 12:

Khi cần thay đổi chu kì của xung đa hài thì làm thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12:

Chu kì xung đa hài: T = 1,4RC.

→ Khi cần thay đổi chu kì của xung đa hài thì ta chỉ cần thay đổi C (T tỉ lệ thuận với C).

(BAIVIET.COM)