Giải bài 3 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể.

Đề bài 3 Trang 44 SGK Sinh học 8:

Cơ thể em nặng bao nhiêu kg? Đọc phần “Em có biết” và thử tính xem cơ thể em có khoảng bao nhiêu lít máu?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8:

– Ví dụ: Nữ 45 kg. Lượng máu gần đúng của cơ thể là: 45 × 70 = 3150 ml máu.

– Ví dụ: Nam 65 kg. Lượng máu gần đúng của cơ thể là: 65 × 80 = 5200 ml máu.

BAIVIET.COM