Giải bài 3 Trang 43 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 43 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 13: Di truyền liên kết.

Đề bài 3 Trang 43 SGK Sinh học 9:

So sánh kết quả lai phân tích F1 trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết của 2 cặp tính trạng. Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống.

Lời giải câu 3 Trang 43 SGK Sinh học lớp 9:

So sánh kết quả lai phân tích F1 trong trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết của hai cặp tính trạng theo bảng sau:

Giai bai 3 Trang 43 SGK Sinh hoc lop 9

Ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống: dựa vào sự di truyền liên kết, người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn di truyền với nhau.

(BAIVIET.COM)