Giải bài 3 Trang 43 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 43 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 11: Sán lá gan.

Đề bài 3 Trang 43 SGK Sinh học 7:

Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 43 SGK Sinh học lớp 7:

Vòng đời của sán lá gan:

– Mỗi ngày sán lá gan đẻ khoảng 4000 trứng.

– Trứng sán khi gặp nước sẽ nở thành ấu trùng có lông bơi.

– Ấu trùng có lông bơi kí sinh trong ruột ốc sinh sản tạo ra nhiều ấu trùng có đuôi.

– Ấu trùng có đuôi rời ốc, bám vào cây cỏ, cây thủy sinh sẽ rụng đuôi, kết vỏ cứng (kén sán).

– Trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán sẽ bị nhiễm sán lá gan.

BAIVIET.COM