Giải bài 3 Trang 41 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 41 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 12: Cơ chế xác định giới tính.

Đề bài 3 Trang 41 SGK Sinh học 9:

Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1?

Lời giải câu 3 Trang 41 SGK Sinh học lớp 9:

Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ bằng nhau do sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y với tỉ lệ bằng nhau và bằng 1 : 1. Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng mang NST X tạo ra hai loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau có sức sống ngang nhau do đó tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1.

(BAIVIET.COM)