Giải bài 3 Trang 40 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 3 Trang 40 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng.

Đề bài 3 Trang 40 SGK Địa lí 7:

Có ba biểu đồ lượng mưa (A – B – C ) và hai biểu đồ lưu lượng nước của các con sông (X – Y), hãy chọn và sắp xếp thành hai cặp sao cho phù hợp.

giai bai 3 trang 40 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 3 Trang 40 SGK Địa lí lớp 7:

A – X ; C – Y

(BAIVIET.COM)