Giải bài 3 Trang 4 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 4 SGK toán lớp 3, phần bài tập Bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (Không nhớ).

Đề bài 3 Trang 4 SGK Toán lớp 3:

Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 hoc sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Lời giải câu 3 Trang 4 SGK Toán lớp 3:

Số học sinh khối lớp Hai là: 245 – 32 = 213 (học sinh).

Đáp số: 213 học sinh.

(BAIVIET.COM)