Giải bài 3 Trang 39 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 3 Trang 39 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 1: Hàm số.

Đề bài 3 Trang 39 SGK Toán Đại số lớp 10:

Cho hàm số y = 3x² – 2x + 1. Các điểm sau có thuộc đồ thị của hàm số không ?

a) M(-1 ; 6)

b) N(1 ; 1)

c) P(0 ; 1)

Lời giải câu 3 Trang 39 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 3 Trang 39 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)