Giải bài 3 Trang 39 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 39 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 39 SGK Sinh học 6:

Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con còn nhiều?

Lời giải câu 3 Trang 39 SGK Sinh học lớp 6

Rễ cây thường ăn sâu, lan rộng để tìm kiếm nguồn nước và muối khoáng ở sâu trong lòng đất và rộng phía gần mặt đất. Số lượng rễ con nhiều thì số lượng lông hút cũng nhiều, giúp tăng hiệu suất hút nước và muối khoáng của rễ. Tất cả những điều này giúp nâng cao lượng nước và khoáng cây hút được, đảm bảo hoạt động sống, sinh trưởng và phát triển của cây.

BAIVIET.COM