Giải bài 3 Trang 39 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 39 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 8: Quang hợp ở thực vật.

Đề bài 3 Trang 39 SGK Sinh học 11:

Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.

Lời giải câu 3 Trang 39 SGK Sinh học lớp 11:

Đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.

+ Đặc điểm bên ngoài:

– Diện tích bề mặt lá lớn để hấp thụ các tia sáng.

– Lớp biểu bì có khí khổng để cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.

+ Đặc điểm bên trong:

– Trong lá có nhiều tế bào chứa bào quan quang hợp là lục lạp. Lục lạp chứa hệ sắc tố quang hợp.

– Tế bào mô giậu chứa nhiều diệp lục phân bố ngay bên dưới lớp biểu bì mặt trên của lá để hấp thụ được nhiều tia sáng chiếu lên mặt trên của lá.

– Tế bào mô xốp chứa ít diệp lục hơn so với mô giậu, nằm ở mặt dưới của phiên lá. Trong mô xốp có nhiều khoảng rỗng giúpcho khí dễ dàng khuếch tán đến các tế bào chứa sắc tố quang hợp.

– Hệ gân lá phát triển, có các tế bào nhu mô bao quanh. Gân lá chứa các mạch gỗ (dẫn nước cùng các ion khoáng cung cấp nguyên liệu cho quang hợp) và mạch rây (dẫn sản phẩm quang hợp ra khỏi lá).

(BAIVIET.COM)