Giải bài 3 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 8: Tế bào nhân thực.

Đề bài 3 Trang 39 SGK Sinh học 10:

Trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gôngi.

Lời giải câu 3 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10:

– Cấu trúc của bộ máy Gôngi: Bộ máy Gôngi là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng cái nọ tách biệt với cái kia.

– Chức năng của bộ máy Gôngi: là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào.

(BAIVIET.COM)