Giải bài 3 Trang 38 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 38 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang.

Đề bài 3 Trang 38 SGK Sinh học 7:

Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật ngành Ruột khoang phải có phương tiện gì?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 38 SGK Sinh học lớp 7:

Để tránh chạm phải chất độc khi tiếp xúc với các đại diện ngành Ruột khoang, chúng ta cần sử dụng: vợt, kéo nẹp, panh. Nếu dùng tay, phải mang găng cao su để tránh sự tác động của các tế bào gai độc có thế gây ngứa hoặc làm bỏng da tay.

BAIVIET.COM