Giải bài 3 Trang 38 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 3 Trang 38 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng.

Đề bài 3 Trang 38 SGK Địa lí 7:

Dựa vào hình 11.3, nhận xét về tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị ở một số nơi trên thế giới.

giai bai 3 trang 38 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 3 Trang 38 SGK Địa lí lớp 7:

– Nam Mĩ có tỉ lệ dân số đô thị cao nhất (79%).

– Tốc độ đô thị hóa của các châu lục và khu vực ( năm 2001 so với năm 1950) : Châu Á: 146,6% , Châu Âu: 30,4%, Châu Phi :120%, Bắc Mĩ: 17,2%, Nam Mĩ: 92,7%.

– So sánh tốc độ đô thị hóa giữa các châu lục và khu vực:

+ Châu Á có tốc độ đô thị hóa cao nhất

+ Bắc Mĩ có tốc độ đô thị hóa thấp nhất

(BAIVIET.COM)