Giải bài 3 Trang 37 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 37 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.

Đề bài 3 Trang 37 SGK Vật lý lớp 10:

Trình bày công thức công vận tốc trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều (cùng phương và ngược chiều).

Lời giải câu 3 Trang 37 SGK Vật lý lớp 10:

Giai bai 3 Trang 37 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)