Giải bài 3 Trang 37 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 37 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.

Đề bài 3 Trang 37 SGK Địa lí 9:

Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn sản lượng thuỷ sản, thời kì 1990 – 2002.

giai bai 3 trang 37 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu 3 Trang 37 SGK Địa lí lớp 9:

– Vẽ biểu đồ cột chồng:

Biểu đồ sản lượng thuỷ sản năm 1990 – 2002

giai bai 3 trang 37 sgk dia li lop 9 - loi giai

BAIVIET.COM