Giải bài 3 Trang 36 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 36 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á.

Đề bài 3 Trang 36 SGK Địa lí 8:

Hãy cho biết các sông và cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á?

Lời giải câu 3 Trang 36 SGK Địa lí lớp 8:

– Các con sông chính của Nam Á:

+ Sông Ấn: bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng chảy hướng Bắc – Nam đổ ra biển A-rap.

+ Sông Hằng: bắt nguồn từ dãy Hi-ma-lay-a chảy hướng Tây Bắc – Đông Nam đổ ra vịnh Ben-gan.

+ Sông Bra-ma-pút: bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng đổ ra vịnh Ben-gan.

– Cảnh quan thiên nhiên Nam Á: rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

BAIVIET.COM