Giải bài 3 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 5: Chuyển động tròn đều.

Đề bài 3 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10:

Tốc độ góc là gì? Tốc độ góc được xác định như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10:

Tốc độ góc là góc mà bán kính của quĩ đạo quét được trong một giây. Trong chuyển động tròn đều, tốc độ góc là đại lượng không đổi theo thời gian.

Công thức: ω = Δα / Δt

Tốc độ góc ký hiệu là ω. Đơn vị: rad/s.

(BAIVIET.COM)