Giải bài 3 Trang 33 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 33 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 10: Giảm phân.

Đề bài 3 Trang 33 SGK Sinh học 9:

Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

Lời giải câu 3 Trang 33 SGK Sinh học lớp 9:

* Giống nhau:

– Đều có sự tự nhân đôi của NST.

– Đều trải qua các kì phân bào tương tự.

– Đều có sự biến đổi hình thành NST theo chu kì đóng và tháo xoắn.

– NST đều tập trung trên mặt phẳng xích đạo ở kì giữa.

– Đều là cơ chế sinh học đảm bảo ổn định vật chất di truyền qua các thế hệ.

* Khác nhau:

Nguyên phânGiảm phân
– Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.

– Chỉ 1 lần phân bào.

– Mỗi NST tương đồng nhân đôi thành 2 NST kép gồm hai crômatit.

– Kì đầu không xảy ra trao đổi chéo giữa hai crômatit cùng nguồn gốc.

– Kì giữa các NST tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

– Xảy ra ở tế bào sinh dục khi chín.

– Gồm 2 lần phân bào liên tiếp.

– Mỗi NST nhân đôi thành một cặp NST tương đồng kép gồm 4 crômatit.

– Kì đầu I xảy ra hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa hai crômatit khác nguồn gốc.

– Kì giữa I các NST tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

Kì sau, crômatit trong từng cặp NST tương đồng kép tách thành 2 NST đơn phân li về hai cực tế bào.Kì sau I các NST đơn ở trạng thái kép trong từng cặp NST tương đồng phân li để tạo ra các tế bào con có bộ NST đơn ở trạng thái kép, khác nhau về nguồn gốc.
Kì cuối: Hình thành 2 tế bào con giống nhau và giống hệt mẹ (2n NST).– Kì cuối I: Hình thành hai tế bào con có bộ NST n kép.

– Kì cuối II tạo ra 4 tế bào con chứa bộ NST n.

Ý nghĩa:

– Là kết quả phân hóa để hình thành nên các tế bào sinh dưỡng khác nhau.

– Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Ý nghĩa:

– Hình thành nên nhiều loại giao tử khác nhau.

– Các giao tử chứa bộ NST n qua thụ tinh sẽ khôi phục lại bộ 2n của loài.

– Là cơ sở tạo ra biến dị tổ hợp, làm phong phú đa dạng cho sinh giới.

(BAIVIET.COM)