Giải bài 3 Trang 33 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 33 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ.

Đề bài 3 Trang 33 SGK Sinh học 8:

Có khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa ? Vì sao ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 33 SGK Sinh học lớp 8:

– Không khi nào cả 2 cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng co tối đa.

– Cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng duỗi tối đa khi các cơ này mất khả năng tiếp nhận kích thích do đó mất trương lực cơ (trường hợp người bị tê liệt).

BAIVIET.COM