Giải bài 3 Trang 32 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 3 Trang 32 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 6: Báo cáo thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.

Đề bài 3 Trang 32 SGK Vật lý lớp 12:

Có thể đo chu kì con lắc đơn có chiều dài l < 10cm hay không? Vì sao?

Lời giải câu 3 Trang 32 SGK Vật lý lớp 12:

Không thể đo chu kì con lắc đơn có chiều dài nhỏ hơn 10cm vì khi đó kích thước của quả nặng là đáng kể so với chiều dài dây, do đó khó tạo ra dao động với biên độ nhỏ dẫn đến khó đo chu kì T.

BAIVIET.COM