Giải bài 3 Trang 32 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 32 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Khu vực Tây Nam Á.

Đề bài 3 Trang 32 SGK Địa lí 8:

Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực?

Lời giải câu 3 Trang 32 SGK Địa lí lớp 8:

– Địa hình: nhiều núi và cao nguyên.

– Khí hậu: khô hạn và nóng.

– Sông ngòi: kém phát triển.

– Cảnh quan: thảo nguyên khô, hoang mạc, bán hoang mạc chiếm phần lớn diện tích.

– Do nguồn dầu mỏ phong phú, lại có vị trí chiến lược quan trọng nên nơi đây luôn xảy ra những cuộc chanh chấp gay gắt giữa các bộ tộc, các dân tộc trong và ngoài khu vực.

– Chính trị không ổn định.

BAIVIET.COM