Giải bài 3 Trang 31 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 31 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương.

Đề bài 3 Trang 31 SGK Sinh học 8:

Hãy giải thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 31 SGK Sinh học lớp 8:

Khi hầm xương bò, lợn … chất cốt giao bị phân hủy. Vì vậy, nước hầm xương thường sánh và ngọt, phần xương còn lại là chất vô cơ (không còn cốt giao nên bở).

BAIVIET.COM