Giải bài 3 Trang 31 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 3 Trang 31 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 8: Bài luyện tập 1.

Đề bài 3 Trang 31 SGK Hóa học lớp 8:

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố (xem bảng 1 trang 42).

Lời giải câu 3 Trang 31 SGK Hóa học lớp 8:

a) PTK của hợp chất nặng hơn phân tử hidro 31 lần

Phân tử khối của phân tử hidro là 1.2 = 2 đvC

⇒ Phân tử khối của hợp chất là: 2.31 = 62 đvC

b) PTK hợp chất = 2.NTK X + 1.NTK O = 62 đvC

⇒ 2.NTK X + 16 = 62 đvC

NTK X = (62-16)/2 = 23 đvC

Vậy nguyên tử khối của X là 23. Nguyên tố X là natri (Na)

(BAIVIET.COM)