Giải bài 3 Trang 30 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 30 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Phép chia hết và phép chia có dư.

Đề bài 3 Trang 30 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 30 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 3 Trang 30 SGK Toán lớp 3:

Đã khoanh vào 1/2 số ô tô trong hình (a).

(BAIVIET.COM)