Giải bài 3 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 3 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981).

Đề bài 3 Trang 29 SGK Lịch sử 4:

Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược?

Lời giải câu 3 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 4:

– Quân địch đã chết quá nửa, tướng giặc bị giết, cuộc kháng chiến thắng lợi.

– Ta đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc.

(BAIVIET.COM)