Giải bài 3 Trang 29 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 3 Trang 29 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng.

Đề bài 3 Trang 29 SGK Địa lí 7:

Quan sát các hình 8.6 và hình 8.7, cho biết: Làm ruộng bậc thang và canh tác theo đường đồng mức ở vùng đồi núi có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường?

giai bai 3 trang 29 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 3 Trang 29 SGK Địa lí lớp 7:

– Hình 8.6: Ở Châu Á, ruộng bậc thanh trồng lúa nước trong vùng đồi núi không cây cối.

– Hình 8.7 : Ở Nam Mĩ , sườn đồi được khai phá thành đồng ruộng trồng trọt theo đường đồng mức, cây cối vẫn mọc xanh tốt quanh năm.

– Ý nghĩa của việc làm ruộng bậc thang và canh tác theo đường đồng mức ở vùng đồi núi với môi trường: Đây là cách khai phá đất rừng để trồng trọt khoa học nhất mà vẫn bảo vệ môi trường, là cách biến vùng đồi núi trơ trụi thành ruộng lúa nước, là cách bảo vệ đất trồng ở vùng đồi núi.

(BAIVIET.COM)