Giải bài 3 Trang 28 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 28 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.

Đề bài 3 Trang 28 SGK Toán lớp 3:

Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Lời giải câu 3 Trang 28 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 28 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)