Giải bài 3 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 4: Sự rơi tự do.

Đề bài 3 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10:

Sự rơi tự do là gì?

Lời giải câu 3 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10:

Sự rơi tự do là sự rơi của các vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

(BAIVIET.COM)