Giải bài 3 Trang 27 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 27 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 7: Bộ xương.

Đề bài 3 Trang 27 SGK Sinh học 8:

Nêu rõ vai trò của của từng loại khớp.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 27 SGK Sinh học lớp 8:

Vai trò của các loại khớp :

– Khớp động : giúp cơ thể có những cử động linh hoạt đáp ứng được những yêu cầu lao động và hoạt động phức tạp.

VD: khớp ở tay, chân.

– Khớp bán động : giúp cơ thể mềm dẻo trong dáng đi thẳng và lao động phức tạp, cử động của khớp hạn chế.

VD: khớp các đốt sống.

– Khớp bất động là loại khớp không cử động được.

VD: khớp ở hộp sọ.

BAIVIET.COM