Giải bài 3 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 3 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

Đề bài 3 Trang 27 SGK Lịch sử 4:

Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?

Lời giải câu 3 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 4:

Công lao của Đinh Bộ Lĩnh: tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, xóa bỏ tình trạng phân tán cát cứ, thống nhất đất nước, đưa nhân dân trở về quê hương sinh sống và sản xuất.

(BAIVIET.COM)