Giải bài 3 Trang 27 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 27 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Đề bài 3 Trang 27 SGK Địa lí 9:

Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em.

Lời giải câu 3 Trang 27 SGK Địa lí lớp 9:

Xuất khẩu cà phê Đăk Lăk: Tập trung củng cố thị trường truyền thống.

BAIVIET.COM