Giải bài 3 Trang 26 SGK toán lớp 5

Giải bài 3 Trang 26 SGK toán lớp 5, phần bài tập Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông.

Đề bài 3 Trang 26 SGK toán lớp 5:

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

2dam² =… m² 3dam215m² = … m²

200m² = … dam² 30hm² = … dam²

12hm² 5dam² = … dam² 760m² = …dam² … m².

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

1m² = … dam² 1dam² = … hm²

3m² = … dam2 8dam² = … hm²

27m²= … dam2 15dam² = … hm².

Lời giải câu 3 Trang 26 SGK toán lớp 5:

Giai bai 3 Trang 26 SGK toan lop 5 - Loi giai

(BAIVIET.COM)