Giải bài 3 Trang 26 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 26 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 8 : nhiễm sắc thể.

Đề bài 3 Trang 26 SGK Sinh học 9:

Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

Lời giải câu 3 Trang 26 SGK Sinh học lớp 9:

Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, chính nhờ sự tạo sao của ADN đưa đến sự tự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các tế bào và cơ thể.

(BAIVIET.COM)