Giải bài 3 Trang 25 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 25 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét.

Đề bài 3 Trang 25 SGK Sinh học 7:

Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi ?

Lời giải câu 3 Trang 25 SGK Sinh học lớp 7:

Bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi vì:

– Bệnh sốt rét được lây truyền thông qua đối tượng trung gian là muỗi Anophen. Ấu trùng muỗi Anophen (bọ gậy) thường phát triển tốt ở khu vực nước đọng hoặc nước chảy chậm, có ánh sang mặt trời, có cây cỏ, rong rêu tạo độ ẩm thích hợp.

– Trong số các loài muỗi thuộc chi muỗi Anophen thì loài Anophen virus có khả năng lây truyền bệnh sốt rét cao. Loài muỗi này cũng sống chủ yếu ở rừng núi, đốt các loài linh trưởng và cả con người.

– Đồng bào miền núi thường có trình độ dân trí chưa cao, tập quán ngủ màn còn hạn chế, điều kiện sống còn khó khăn , vấn đề môi trường không được đảm bảo. Điều này tạo cơ hội để bệnh sốt rét lây truyền nhanh ở miền núi.

BAIVIET.COM