Giải bài 3 Trang 25 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 25 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật.

Đề bài 3 Trang 25 SGK Sinh học 6:

Mô là gì ? Kể tên một số loại mô thực vật?

Lời giải câu 3 Trang 25 SGK Sinh học lớp 6:

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Có các loại mô :

– Mô nâng đỡ.

– Mô phân sinh ngọn.

– Mô mềm.

BAIVIET.COM