Giải bài 3 Trang 24 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 24 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Bảng chia 6.

Đề bài 3 Trang 24 SGK Toán lớp 3:

Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài mấy xăng–ti–mét?

Lời giải câu 3 Trang 24 SGK Toán lớp 3:

Độ dài của mỗi đoạn dây đồng là: 48 : 6 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.

(BAIVIET.COM)