Giải bài 3 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 3 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến.

Đề bài 3 Trang 24 SGK Lịch sử 7:

Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào? Quan hệ giữa các giai cấp ấy ra sao?

Lời giải câu 3 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 7:

– Trong xã hội phong kiến có hai giai cấp cơ bản là:

+ Ở phương Đông: địa chủ và nông dân lĩnh canh.

+ Ở phương Tây: lãnh chúa và nông nô.

– Quan hệ giữa các giai cấp: địa chủ và lãnh chúa bóc lột nông dân lĩnh canh và nông nô bằng địa tô. Song địa vị, thân phận của các giai cấp ở mỗi nơi cũng khác nhau:

Phương ĐôngPhương Tây
– Địa chủ: không có quyền đặt ra các loại thuế, không đứng đầu cơ quan pháp luật.

– Nông dân lĩnh canh nhận ruộng đất của địa chủ để canh tác phải nộp địa tô cho địa chủ.

– Lãnh chúa sống xa hoa, đầy đủ, có quyền lực tối cao về ruộng đất, đặt ra các loại tô thuế…

– Nông nô phải sống phụ thuộc, khổ cực, nghèo đói, phải nộp tô thuế rất nặng nề,vừa làm ruộng vừa làm thêm nghề thủ công.

(BAIVIET.COM)